Õnneks puudub hetkel info, et keegi oleks tõsisemalt kannatada saanud, kuid paraku on ka noored koerad tihti ettearvamatud," teatab Ida-Harju politseijaoskond sotsiaalmeedias.

Kutsa toimetati esialgu Ida-Harju politseijaoskonda, sealt edasi Paljassaare tee 85 loomade varjupaika. "Loodame, et antud postituse info jõuab omanikuni, kes saab oma lemmiku koju viia ja juhtunust õppust võtta. Looma eest vastutab alati looma omanik," toonitab politsei. "Õnneks lõppes sel korral lugu hästi, sest teadaolevalt kutsikas kedagi ei vigastanud, seal hulgas ennast. Aga ka kõige paremini õpetatud koera puhul ei saa seda ohtu kunagi välistada. Toimetasime looma varjupaika võimalike õnnetusjuhtumite vältimiseks ja kajastame seda siin lootuses, et ta peremehega kiiremas korras kokku saab. Tuletame meelde, et koera eest vastutab tema omanik ning seda vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud lemmiklooma pidamise eeskirjale. Sarnaselt teistele, sätestab ka Raasiku valla eeskiri, et lemmikloomapidaja peab välistama lemmiklooma ära jooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise võimaluse. Korduvate rikkumiste korral saab ka loomaomaniku vastutusele võtta."