Tallinna Teede AS alustas alates 12. novembrist Veskimetsa puhkeala rajamist. Puhkeala loomisega eemaldatakse Veskimetsa teeservas olev nõukogude sõjaväebaaside aegne asfalttee ja barjäär, et rajada selle asemele kõnnitee pinkide, loomaskulptuuride ja madalhaljastusega. Ehitustööde teostamise ajaks suletakse lõik kohvik Illu juurest troopikamajadeni viival põhiteel Veskimetsa ääres ja selle äärde jäävad põikteed. Liikumiseks hoitakse avatuna kohvik Illu poolne üks põiktee.

Veskimetsa puhkeala valmimisaeg on mai 2020.

Täpsema liikumisinfo ja ajutised muudatused leiad allolevalt kaardilt.